According to Nemer Haddad you can use risk management to achieve high operational effect!

September 01, 2016
 

According to Nemer Haddad sometimes risk management is only seen as an  compliance thing. Few organizations use it as an integral part of their core business and the operational processes. However, as risk and award mostly go hand in hand, really understanding what you are good at and knowing how to manage this enables your organization to achieve operational excellence. If you need help to work more integrated within your business, contact Nemer Haddad here.

Share this :

Nemer Haddad om Cybersäkerhet och hotbildsanalyser

August 20, 2016
 
Cyberrisker blir större och större och kräver att ledningsgrupper tillser denna typ av förmåga i sina företaget. Vilka typer av risker kan vara förenat med just cyberhot?  Enligt nemer kan det vara allt i från att en angripare kapar arbetsstationer och kräver lösesumma till riktad industripionage i form av plantering av otillåten programvara. Oavsett typen av risk så behöver bolga genomföra hotbildsanalyser samt hur detta risker och hot kan påverka verksamhetens olika målsättningar. För mer information eller hjälp med denna typ av analys, kontakta Nemer Haddad här.
Share this :

Mobilen på kollektivtrafiken en fröjd för ficktjuvar enligt säkerhetskonsult Nemer Haddad

August 06, 2016
 
Kollektivtrafiken en plats där det är särskilt hög risk för ficktjuvar. Är du turist, ja, då är du många gånger ett mer attraktivt mål än en medborgare. Varför? Jo, du befinner dig i nya miljöer och fokuset ligger kanske många gånger på att hitta och hålla ett öga på just din hållplats. En annan faktor som också bidrar till ökade risker är mobiltelefonen enligt Nemer. Går du idag ombord på t.ex. en buss så sitter alla med ansiktet och tankarna djupt ner i mobilen. Väskorna står brevid på golvet och sanolikheten upptäcka att du blir bestulen på dina tillhörigheter är då mindre.

Du kan tänka på följande för att skydda dig
  • Ha alltid fysisk kontakt med din väska. Tex med din fot.
  • Om möjligt, framförallt kväll och natttid, undvik fastna med blicken i mobilen. Ha lite koll i stället på vad som händer omkring dig.
  • Tänk på ditt kroppsspråk. Visa lite självförtroende. Genom att signalera att du har koll så minskar du risken för att bli föremål för stöld.
  • Om du blir bestulen så tänk dig en extra gång innan du springer efter. Du kan bli inlurad i en gränd där det väntatar flera personer.
  • I förebyggande syfte så kan du aktivera mobilens funktion som ger dig möjligheten att rader innehåller på mobilen på distans men även spåra den.
/Nemer Haddad
Share this :

Business travelers are extension of their organization

July 08, 2016
 
Travelers are an extension of your organization and anything that affects them also affects your business. Marlon International will help you create an effective travel risk management program to protect travelers and prevent a disruption in business continuity and targets. Marlon International can provide a travel risk management services that helps employers to fulfill their duty of care protecting personnel. Contact Nemer Haddad for more information.
Share this :

Resesäkerhet med Nemer Haddad. Mer relevant på hemmaplan än någonsin...

April 28, 2016
 
Begreppet resesäkerhet är många gånger av naturliga skäl förknippat med resor utomlands. Dock är det troligt att de kunskaper som olika bolag tillhandahåller resande personal blir minst lika akutella hemma i Sverige. Orsaken är  bla att typiska reserisker som tex terror, cyberhot (företagsspionage tex) samt hot -och våld men även bilkapningar och kidnappningar blir allt mer förekommande på hemmaplan också. Risker och hot har med tiden transfererats från utlandet allteftersom öppna gränser gjort det enklare för kriminella organisationer att röra sig förhållandevis ostört emellan. Hursomhelst kommer Nemer Haddad skriva och ge handfasta tips för hur man kan skydda sig själv och företagets tillgångar.
Share this :

Resesäkerhet med Nemer Haddad. Mer relevant på hemmaplan än någonsin...

April 28, 2016
 
Begreppet resesäkerhet är många gånger av naturliga skäl förknippat med resor utomlands. Dock är det troligt att de kunskaper som olika bolag tillhandahåller resande personal blir minst lika akutella hemma i Sverige. Orsaken är  bla att typiska reserisker som tex terror, cyberhot (företagsspionage tex) samt hot -och våld men även bilkapningar och kidnappningar blir allt mer förekommande på hemmaplan också. Risker och hot har med tiden transfererats från utlandet allteftersom öppna gränser gjort det enklare för kriminella organisationer att röra sig förhållandevis ostört emellan. Hursomhelst kommer Nemer Haddad skriva och ge handfasta tips för hur man kan skydda sig själv och företagets tillgångar.
Share this :